หนึ่งสิ่งที่ทำการปรับปรุงใน Golang 1.15 นั่นก็คือ Linker
ส่งผลให้ขนาดของ binary ที่สร้างออกมานั้นมีขนาดลดลงอย่างมาก
โดยเปรียบเทียบกับ version 1.14 แล้ว ขนาดจะลดไป 5-10% กันเลย
ทั้ง library ที่ถูกประกาศ แต่ไม่ถูกใช้งาน หรืออาจจะใช้งานในขณะ runtime เท่านั้น
ยิ่ง binary มีขนาดเล็กลงมาก
ก็ย่อมส่งผลประโยชน์ต่อการพัฒนาและ deploy มากด้วยเช่นกัน

ยกตัวอย่างจากคุณ @bradfitz

รวมไปถึงคุณ @davecheney ด้วย

ใครที่ยังไม่ upgrade ก็จัดได้แล้วนะครับ
เป็นอีกหนึ่งการปรับปรุงที่ดีมาก ๆ
รวมทั้งยังปรับปรุงเรื่องของ Runtime อีกด้วย
และที่สำคัญคือ การเพิ่ม Timezone database มาให้ด้วย
แน่นอนว่าจะเพิ่มขนาดของระบบงานขึ้นมาอีก 800 KB

Tags:,