ใน Docker นั้นมี management command ใหม่ชื่อว่า init
ซึ่งอยู่ในสถานะ beta
สร้างมาเพื่อให้ง่ายต่อการสร้าง project ที่ต้องใช้งาน Docker
โดยจะทำการสร้างไฟล์ต่าง ๆ ที่จำเป็นให้ ประกอบไปด้วย

  • Dockerfile
  • docker-compose.yml
  • .dockerignore

มาลองใช้งานกันดู

เริ่มที่ตรวจสอบ docker ก่อนว่ามี init command ไหม

จะมี init* อยู่

ต่อมาลองใช้งานกัน

จะมีให้เราเลือกใช้งานกัน 3 ส่วนคือ

  • สร้าง Dockerfile และ Docker compose สำหรับระบบที่พัฒนาด้วยภาษา Go
  • สร้างสำหรับ project ทั่วไป
  • ทำการส่ง request ไปยังทีมพัฒนา ว่าต้องการให้มี template ของอะไรเพิ่มบ้าง

มาดูตัวอย่างของ Dockerfile สำหรับ project ทั่วไป

เป็นแบบ multi-stage build กันไปเลย
พร้อมคำอธิบายของแต่ละขั้นตอน

ในส่วนของ docker-compose.yaml ก็เช่นกัน

ถือว่าเหมาะมากสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน Docker
ลองใช้งานและ feedback กลับไปกันดู