เห็นมีการพูดถึง Bun ซึ่งเป็น JavaScript Runtime ที่รวมเอาทุกอย่างไว้ด้วยกัน
ทั้ง Bundling ของ JS และ CSS,
Transpiler ของ JS, TS และ JSX
JavaScript Runtime ที่มี Web API มาเลย ทั้ง fetch และ websocket เป็นต้น
Task runner และ package manager ที่ทำงานร่วมกับ package.json และ npm ได้เลย
ที่สำคัญเร็วมาก ๆ !!

ปล. แต่เป็นเพียงตัวที่สร้างขึ้นมาเพื่อทดลองเท่านั้นนะ !!

Bun พัฒนาด้วยภาษา Zig และ C++ เป็นหลัก

มาลองใช้งานง่าย ๆ กัน

เริ่มด้วยการติดตั้ง

จากนั้นลองเขียน api server เล่นหน่อย ด้วย fetch

สุดท้ายก็ลอง start server และยิง load test ด้วย WRK ดูหน่อย

จะได้ผลตามนี้ ยิงเบา ๆ
ได้ผลออกมา โหดร้ายจริง ๆ