ทาง Microsoft เพิ่งประกาศ Blazor version ใหม่ออกมา
โดยใน project นี้สามารถเขียน C# code เข้าไปในส่วนของ View ได้เลย
มันก็คือ Razor นั่นเอง มีความสามารถทั้ง

  • Blazor Assembly ซึ่งทำงานอยู่ที่ฝั่ง Client-side หรือบน browser เลย
  • Blazor Server ซึ่งแยกเป็น client-side และ server-side ทำให้สามารถ shared code ภาษา C# ได้ง่าย

รูปแสดงรูปการทำงานของ Blazor Server

รูปแสดงรูปการทำงานของ Blazor Assembly

การทำงานของ Blazor Assembly

ก่อนใช้งานต้องทำการ download หรือ upgrade .Net Core เป็น version 3.1 ก่อน
ในขั้นตอนการสร้างและพัฒนา
สามารถใช้งานผ่าน Visual Studio ได้เลย
หรือทำการสร้างผ่าน Dotnet command-line ได้ดังนี้

มีโครงสร้างของ projecct ดังนี้

ทำการ build และ publish project เพื่อทำผลที่ได้ไป deploy ต่อใน web server อื่น ๆ

โดยจะมีเพียง static file เท่านั้น เช่น HTML, CSS และ JavaScript เป็นต้น
นั่นหมายความว่า เราไม่จำเป็นต้องใช้ .Net Core Server, IIS ก็ได้
สามารถไปใช้ Web Server อื่น ๆ ได้เลย เช่น NGINX เป็นต้น

ยกตัวอย่างของ Dockerfile สำหรับ build -> publish -> deploy ไปยัง NGINX

ผลการทำงานเป็นดังนี้

ลองใช้งานกันดูนะครับ