จากหนังสือ Data-oriented programming
ก็ได้ตามมาถึงภาษา Ballerina
ซึ่งมีความแปลกและน่าสนใจดี
อีกอย่างมันคือ JVM language ตัวหนึ่ง
ว่าแล้วก็ลองเขียนเล่นดูหน่อย
ด้วยการเขียน REST API แบบ hello world กันหน่อย

มาเริ่มกันเลย

เริ่มจากการติดตั้ง

สร้าง project กันต่อเลย

ทำการ run ใน mode development

ถ้าต้องใช้งานบน production จะต้อง build เป็น JAR file

เพื่อให้ดูมีอะไรขึ้นมาหน่อย ทำการสร้าง REST API กันหน่อย

โดยใช้งาน http package ท่ีมากับตัวภาษานั่นเอง

จากนั้นทำการ run และทดสอบดังนี้

อีกอย่างใน VS Code มี extension ในการแสดง REST API แบบภาพสวย ๆ ให้อีก
ตัวนี้ชอบมาก ๆ

ไม่พอยังสามารถ generate OpenAPI specification ได้อีก

ดูแล้วน่าสนใจดี สำหรับภาษานี้
ไปศึกษากันดู Learn Ballerina

Reference Websites

  • https://www.infoq.com/articles/ballerina-fullstack-rest-api/