เห็นว่า Angular 9 ใกล้จะปล่อยตัวจริงแล้ว
แน่นอนว่า มีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควร
ดังนั้นจึงลองเล่น Angular 9 RC กันไปก่อน
เริ่มด้วยการติดตั้งก็แล้วกัน

การติดตั้งก็ง่ายมาก ๆ คือ

เป็นการติดตั้ง Angular CLI ซึ่งจะสร้าง Angular project ใน version 9.0.0-rc.12

จากนั้นทำการสร้าง project และ run ดังนี้

มีถามเกี่ยวกับ Angular Analytic ด้วย

สวัสดีไปกับ Angular 9 RC 12

Tags: