มาดูผลที่น่าสนใจจากการสำรวจ  The state of Go 2020 จาก JetBrains
ประกอบไปด้วย

จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย ยูเครน และ UK

คือประเทศที่ใช้ภาษา Go ในการพัฒนาระบบงานมากที่สุดตามลำดับ

ระบบที่พัฒนาด้วยภาษา Go มีดังนี้

 • Web services
 • Utility คือ ระบบงานเล็ก ๆ ที่ใช้แก้ไขงานเล็ก ๆ น้อย ๆ
 • IT Infrastructure
 • Library/Framework
 • System software

ส่วนงานที่นำ Go ไปใช้เยอะ มีดังนี้

 • IT services
 • Finance และ FinTech
 • Cloud computing/platform
 • Big Data/ Data Analysis
 • Mobile development น่าจะใช้ในฝั่ง backend สำหรับ Mobile app มากกว่า

Package Manager สำหรับภาษา Go คือ Go Module

ส่วนที่รอง ๆ ลงมาคือ dep, godep และ govendor

Router สำหรับ Web

นั้นก็ใช้ Gorilla/Mux และ Standard library จาก package net/http นั่นเอง
ส่วนที่ใช้รองลงมาคือ chi และ httproute

Web framework ส่วนมากจะใช้งาน Gin

รองลงมาคือ Echo และ BeeGo

ในการทดสอบก็ยังใช้งาน build-in testing package นั่นเอง

รองลงมาก็คือ testify, gomock และ ginkgo

การถามตอบเกี่ยวกับภาษา Go ใน StackOverflow

จะมีหัวข้อเด่น ๆ ดังนี้

 • การจัดการกับ JSON
 • การใช้งาน MongoDB, PostgreSQL และ MySQL
 • ตัวภาษาก็มีเรื่อง string, array, pointer, regular expression, struct, interface และ concurrency  เป็นสิ่งที่ใช้งานบ่อย ๆ
 • เรื่องของ testing และ unit testing

แสดงดังรูป