อ่านเจอบทความอธิบายเรื่องของการทำงานแบบ

  • Sequencial
  • Concurrency
  • Parallelism

โดยอธิบายจากการทำงานของ Santa Claus
ว่าขั้นตอนการเตรียมและส่งของขวัญให้กับเด็ก ๆ ทั่วโลกเป็นอย่างไร
แสดงออกมาในรูปแบบของรูปภาพได้อย่างน่าสนใจและเข้าใจได้ง่าย
มาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง ?

การทำงานแบบ Sequencial หรือเรียงตามลำดับ

การทำงานแบบ Concurrency การทำงานหลายงานพร้อม ๆ กัน

การทำงานแบบ Parallel หรือการทำงานเดียวกันพร้อม ๆ กัน