จากบทความเรื่อง New data: What makes developers happy at work
จาก Stackoverflow นั้น ทำการสรุปผลสำรวจ
เรื่องความสุขในการทำงานของนักพัฒนาว่าเป็นอย่างไร
มีอะไรที่ทำงานมีความสุขในการทำงานบ้าง ?
น่าจะเป็นอีกชุดข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับบริษัทต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน

โดยปัจจัยที่สำคัญต่อนักพัฒนา ประกอบไปด้วย

 • เงินเดือนที่สมเหตุสมผล 60%
 • work life balance 58%
 • flexibility 52%
 • productivity ในการทำงาน นั่นคือ environment นั่นเอง 52%
 • โอกาสในการเติบโต 49%
 • มองหาโอกาสใหม่ ๆ 20%

ส่วนสิ่งที่ทำให้นักพัฒนาไม่มีความสุขสูงสุด คือ
เรื่องของ productivity ที่ต่ำ เนื่องจากสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสม
ยิ่งช่วงนี้ทำงานแบบ Work From Home ด้วย
ทำให้เรื่องของ environment หรือสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเลย
โดยสิ่งแวดล้อมที่ดี ประกอบไปด้วย

 • แยกห้องทำงานออกมา มีหน้าต่าง หรือใกล้หน้าต่าง เพื่อให้ได้รับแสงธรรมชาติ
 • เงียบ
 • มีต้นไม้สีเขียว ให้ความสดชื่อ สบายตา
 • เก้าอี้นั่งทำงานดี ๆ
 • มีประตู เพื่อเปิดปิดได้ตามต้องการ
 • ห้องหรือที่ทำงาน สามารถตกแต่งเองได้

จะเห็นได้ว่าทั้งสิ่งแวดล้อมที่ดี และ มีความยืดหยุ่น
ส่งผลดีต่อการทำงานของนักพัฒนาอย่างมาก
เงินเดือนอาจจะสำคัญ แต่ไม่ใช่สิ่งเดียวที่จำเป็นต่อความสุขของนักพัฒนาเพียงอย่างเดียว
ยังมีเรื่องอื่น ๆ อีกที่มีความจำเป็นเช่นกัน