เพิ่งเห็นว่าทาง Android Developer นั้น
ได้ปล่อยเอกสารเรื่อง Guide to Android app modularization ออกมา
เป็นการพัฒนาโดยแบ่งเป็น module ย่อย ๆ
เพื่อช่วยจัดการความซับซ้อนของระบบงาน
โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย

  • Modularization คืออะไร
  • ปัญหา และ ประโยชน์ที่ได้รับมีอะไรบ้าง
  • สิ่งที่ควร และ ไม่ควรทำ
  • วิธีการนี้เหมาะสมกับระบบที่เราทำกันอยู่หรือไม่ เพราะว่าไม่ได้เหมาะกับทุก app นะ
  • ตัวอย่างระบบงาน (Modern Android Architecture) ซึ่งว่าด้วยเรื่องของ low coupling และ high cohesion ซึ่งตรงนี้สำคัญมาก ๆ เพื่อลดปัญหาของ cyclic modular และ ความซับซ้อนที่มากเกินไป
  • ชนิดต่าง ๆ ของ module และหน้าที่รับผิดชอบ เช่น data, feature, app/main, common module
  • การส่งข้อมูลระหว่าง module ซึ่งไม่แนะนำให้เป็นแบบ two-way communication

เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับการพัฒนาระบบงานมาก ๆ
ลองศึกษากันดูนะ