เห็นทาง Grafana ปล่อย Grafana Alloy ออกมา ซึ่งเปลี่ยนมาจาก Grafana Agent
ซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับ OpenTelemetry collector
สำหรับรับ และ ส่งข้อมูลของ telemetry data ทั้ง log, metric และ tracing นั่นเอง
จากนั้นทำการส่งไปยังระบบต่าง ๆ ตามที่ต้องการ
โดยที่ Grafana Alloy นั้นทำงานได้ทั้งแบบ push และ pull
แถมทำการ filter หรือ transform ข้อมูลที่เข้ามาได้อีก
และทำมาแทนที่ OpenTelemetry collector หรือ Grafana agent นั่นเอง

ที่สำคัญสนับสนุนทั้ง on-prem, on-cloud หรือ hybrid ก็ได้
การใช้งานมีหลายรูปแบบ
ยกตัวอย่างเช่น

แบบ centralized service

แบบติดตั้งที่ Host

แบบ sidecar container

มาลองใช้งานเล่น ๆ กันดู

เริ่มด้วยการติดตั้งผ่าน Docker

ทำการ start และเข้าไปยัง dashboard = http://localhost:12345/
แสดง component ต่าง ๆ ดังนี้

ดู graph จากการ config สวย ๆ

จากนั้นก็ไป config ในการใช้งานกับระบบต่อไป ..
ลองใช้งานกันดูครับ