บันทึกไว้หน่อย สำหรับ Google Chrome ครบ 100 วัน (คงไม่กิน CPU ทะลุ 100% นะ)
หรือ version 100 แล้วนั่นเอง โดย version เต็ม ๆ คือ 100.0.4896.60
เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลง logo เล็กน้อยสำหรับ OS ต่าง ๆ อีกด้วย
แต่ที่ไม่น้อยคือ การแก้ไข bug หรือช่องโหว่ไปถึง 28 ตัวกันเลย

และเดี๋ยว Firefox 100 ก็จะปล่อยออกมาเช่นกัน !!

Features ที่น่าสนใจ

  • ใน DevTools ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน โดยตัวที่ชอบสุดคือ การปรับปรุง Recorder panel ที่สนับสนุน selector ต่าง ๆ เหล่านี้โดย default เช่น data-testid, data-test, data-cy, data-qa, data-testing เป็นต้น รวมทั้งสามารถ custom selectorได้เองอีกด้วย