การทำ code review ในขั้นตอนการพัฒนา software นั้น
เป็นสิ่งที่จำเป็น และ ควรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู๋ตลอดเวลาหรือบ่อยที่สุด
โดยไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำตอนไหนอย่างไร ?
เพราะว่า มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หรือ ข้อจำกัดอะไรบางอย่าง
แต่ควรทำให้บ่อย ๆ และงด drama ให้มากที่สุด

แต่ถ้าเราทำ code review ที่ดีแล้ว
ผลที่ได้น่าจะเป็นดังนี้

  • จำนวน review ที่น้อยลง หรือต้องมีกรอบเวลาที่ชัดเจน
  • ลดจำนวนของ bug หรือ ข้อผิดพลาดลง
  • แน่นอนว่า code นั้นง่ายต่อการดูแลรักษา หรือ เพิ่ม Developer Experience
  • ความรู้ของ code ไม่ผูกติดกับคนใดคนหนึ่ง เนื่องจากทุกคน หรือ มากกว่าหนึ่งคนรู็และเข้าใจ
  • ลดปัญหาคอขวดจากงานที่ load ไปอยู่กับคน ๆ เดียวเยอะเกินไป
  • เหมาะสำหรับคนเข้ามาร่วมทีมใหม่ เพื่อเรียนรู็และเข้าใจระบบได้ดีและเร็วขึ้น
  • ลดการ review ซ้ำ ๆ ด้วยเครื่องมือที่ทำงานแบบอัตโนมัติ เช่น code style หรือพวก static code analysis tool เข้ามาช่วย

วันนี้ทำ code review กันแล้วหรือยัง
ถ้าทำ ทำบ่อยไหม
ถ้าบ่อย มีคุณภาพที่ดีขึ้นไหม