ใน Golang 1.15 นั้นทำการเพิ่ม timezone database เข้ามา
ซึ่งอยู่ใน package time/tzdata
ผลที่ตามมาคือ ไม่ต้องกังวลกับการจัดการ Timezone database อีกต่อไป
เพียงแค่ทำการกำหนดว่า ระบบของเราอยู่ใน Timezone ไหนเท่านั้นเอง
ทำให้เราทำงานกับพวกเวลาได้อย่างถูกต้องแล้ว
มาลองดูการใช้งานง่าย ๆ กัน

โดยจะเป็นการใช้งานร่วมกับ Docker container ที่สร้างจาก Scratch image

ถ้าเป็นก่อนหน้านี้ จะต้องทำการติดตั้ง Timezone database เข้าไปก่อนใช้งาน ดังนี้

เมื่อมาใช้งาน package time/tzdata ใน Go 1.15 แล้ว

เราไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Timezone database อีกต่อไป
เพียงกำหนด environement TZ ไปก็พอ ดังนี้

ส่วนใน code ที่พัฒนาด้วยภาษา Go นั้น

ก็ทำได้สองแบบคือ import เข้ามา หรือเป็น parameter ตอน build binary
จากตัวอย่างเป็นการ import ใน code ดังนี้

เพียงเท่านี้การจัดการ Timezone ก็ง่ายขึ้นไปอีก
ลองใช้งานกันดูครับ