จาก Tweet ของคุณ Brad Fitzpatrick
บอกว่าไฟล์ binary ที่ได้จากการ build ของ Go 1.15
ที่จะออกมาใน release ต่อไป ขนาดของไฟล์ลดลงไปเกือบ 50%
เพื่อให้หายข้องใจก็ลองดูหน่อย ว่าเป็นจริงไหม ?

https://twitter.com/bradfitz/status/1256348714198654976

เริ่มด้วยการติดตั้ง Go จาก GoogleSource มีขั้นตอนดังนี้

จากที่ทดลองพบว่าถ้าเขียน Hello World ปกตินั้น ขนาดของไฟล์ไม่ได้เปลี่ยนแปลง

จะพบว่าลดลงนิดหน่อย ยังไม่ชัดมากนัก

เลยไปดูจากตัวอย่าง มีการใช้ package ต่าง ๆ ดังนี้

  • net/http
  • encoding/json
  • archive/zip
  • go/format
  • text/template

มาดูตัวอย่างการใช้ net/http package นิดหน่อย
ซึ่งมีขนาดไฟล์ binary ลดลงไปเกือบ 50% กันเลยทีเดียว

เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลมาก ๆ ยิ่งการ deploy ก็จะรวดเร็วมากขึ้นอีกด้วย

โดยจาก Tweet ข้างต้นมาจากการเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลง ๆ เหล่านี้

ตั้งหน้าตั้งตารอคอยเลยครับ

Tags:,