เพิ่งเห็นว่าเราสามารถสร้าง Golang package server ได้เอง
สำหรับการจัดการ package และการเขียนเอกสารต่าง ๆ ได้แบบง่าย ๆ
โดย source code อยู่ที่ Pkgsite ใน GitHub

การใช้งานนั้นจะต้องใช้

  • Go 1.19
  • Go 1.18 ใน commit id = 9ffe8b928e4fbd3ff7dcf984254629a47f8b6e63
  • Go 1.17 ใน commit id = 4d836c6a652cde92f433967680dfd6171a91ec12

การติดตั้ง

แค่นี้ก็ใช้งานได้แล้ว ง่ายดี

Tags:,