ระหว่างนั่งรอขึ้นรถกลับ เลยนำ code ที่เขียนด้วยภาษา Go
กับการเปลี่ยนมาใช้งาน Generic กันนิดหน่อย
จากนั้นทำการวัด benchmark กันหน่อย
ว่าจะเพิ่มหรือลดลงอย่างไรบ้าง ?

ตัวอย่างของ code เป็นการตรวจสอบข้อมูลใน array ว่ามีหรือไม่ ?

โดย code เป็นดังนี้

จากนั้นเขียน test เพื่อวัด benchmark กัน

ผลที่ได้เป็นดังนี้

จะพบว่าความเร็วไม่ได้ต่างกันมาก