วันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ครบรอบ 10 ปีของภาษา Go
ทำให้นึกถึงวันแรกที่ภาษา Go ถูกปล่อยออกมาให้ใช้งาน
ซึ่ง blog แรกที่ทางทีมพัฒนาภาษา Go เขียนขึ้นมา คือ Hey! Ho! Let’s Go!
ใครยังจำได้บ้าง ?

โดยใน blog แรกนี้อธิบายว่า
ภาษา program ควรทำงานได้อย่างรวดเร็ว
ภาษา program ควรต้องเพิ่ม productivity ในการพัฒนา
ภาษา program ควรต้องมีความสนุก
นี่คือเป้าหมายหลักของภาษา Go

ภาษา Go นั้นนำความดีงามมาจากภาษาต่าง ๆ
เรื่องความเร็วของการพัฒนา เอามาจากภาษา program แบบ dynamic เหมือนกับภาษา Python
เรื่องของ performance ที่ดี เรื่องของ type safty เหมือนกับภาษา C หรือ C++
และ code ที่ถูก compile แล้ว ต้องมีความเร็วใกล้เคียงกับภาษา C
นั่นหมายความว่า ภาษา Go จะช่วยทำให้เราไปได้เร็วขึ้น

สามารถดู VDO แนะนำภาษา Go ได้อีกด้วย


Tags: