จากการพัฒนาระบบงานหนึ่งอยู่
เพิ่งสังเกตเห็นว่า Echo framework 4.6.0 ออกมาแล้ว
ซึ่งเป็น web framework สำหรับการพัฒนา web/api ด้วยภาษา Go
โดยใน version นี้ได้เพิ่มความสามารถใหม่มา
คือ Request Logger middleware
ช่วยทำให้การจัดการ log รวมทั้งการใช้งาน log library อื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น
มาดูตัวอย่างการใช้งานกันนิดหน่อย

จากนั้นสามารถเปลี่ยน log library ได้เลย
ไม่ว่าจะเป็น zap หรือ logrus ก็ได้ ตามที่ต้องการ
เนื่องจาก Echo 4.6.0 ได้เตรียมไว้ให้ดังนี้

ใครที่ยังใช้ Echo 4.5 อยู่ ก็ทำการ upgrade ได้แล้ว
และอย่าลืม $go test ./… ด้วยนะ