หลังจากก่อนหน้านี้
เขียนอธิบายการทำ Integration test ด้วย TestContainer กับภาษา Java
ตอนนี้ทางผู้พัฒนาได้เพิ่มสำหรับภาษา Go เข้ามาให้แล้ว
ชื่อว่า TestContainer Go
จะรอช้าทำไม ลองไปใช้งานกันหน่อย

เรื่องของ Integration test นั้น เป็นการทดสอบที่จำเป็นอย่างมาก

แต่ปัญหาหลัก ๆ คือ เรื่องของ environment หรือสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องจะเยอะ
บ่อยครั้งมีความซับซ้อน
เช่นการติดตั้งและข้อมูลในทดสอบ
แต่เมื่อมาถึงยุคของ container ด้วย Docker
ทำให้การจัดการง่ายขึ้นเยอะ มาลองใช้งานกันดู

ก่อนอื่นก็ต้องติดตั้ง Docker ก่อนนะ

เมื่อเรียบร้อยแล้วก็มาเขียนชุดการทดสอบด้วยภาษา Go กัน
เป็นตัวอย่างของการสร้าง web server ด้วย NGINX

คำอธิบาย

ทำการ Download Docker Image ของ NGINX จาก Docker Hub
โดยรูปแบบชื่อของ Image คือ name:tag นั่นเอง
ที่สำคัญมี waiting ให้ด้วย
นั่นคือ จะรอจนกว่า NGINX จะ start เสร็จเรียบร้อย
จากนั้นจึงทำการทดสอบต่อไป
ซึ่งทำให้การจัดการ Integration test สะดวกและง่ายขึ้น

ดู VDO แนะนำได้จากงาน Docker Conf 2019

Reference Websites