เพิ่งเห็นว่าใน Go 1.17 ที่กำลังจะปล่อยออกมานั้น
เพิ่มความสามารถในการทดสอบ คือ
ทำการ run test แบบไม่เรียงลำดับ test case เข้ามา
ช่วยให้เรามั่นใจว่า แต่ละ test case ทำงานเป็นอิสระต่อกัน
เนื่องจากถ้าแต่ละ test case ต้องทำงานตามลำดับ
อาจจะส่งผลให้การทดสอบมีปัญหาขึ้นมาได้เยอะ
เป็นอีกความสามารถที่มีประโยชน์มาก ๆ

โดยความสามารถนี้ถูกเปิดมาตั้งแต่ปี 2005 แล้ว

การทำงานเป็นดังนี้