เพิ่งเห็นว่า go ได้ปล่อย Go 1.17 RC1 ออกมาแล้ว
ซึ่งเราสามารถ download มาทดลองใช้งานได้เลย
อยู่ในส่วนของ Unstable version นั่นเอง
มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ไปอ่านกัน Draft :: Release Notes

Tags:,