วันนี้ Go 1.17 beta 1 ถูกปล่อยออกมาให้ลองทดลองแล้ว
ซึ่งถ้ามี issue เกิดขึ้นมาสามารถแจ้งได้ที่ Open Issue
เพื่อจะได้ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ก่อนที่จะปล่อย version อื่น ๆ ออกมา

ทำการติดตั้ง

ลองไปอ่านเอกสารพบว่า ในส่วนของ Go command

มีเรื่องที่น่าสนใจคือ

  • ปรับปรุงการทำงานของ go mod เยอะเลย เช่น Lazy module loading
  • go get -insecure ถูกเอาออกไปแล้ว
  • ปรับปรุงการสร้าง coverage report ที่เร็วขึ้น
Tags:,