หลังจากที่ทำการ update Go มาเป็น version 1.14 แล้วพบว่า
มีความสามารถหลาย ๆ อย่างเปลี่ยนแปลงเข้ามา
ทั้งสิ่งที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวภาษาคือ Overlapping interface
รวมกับการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ที่น่าสนใจเช่น

  • ไม่สนับสนุน SSLv3 แล้ว
  • ทำการตรวจสอบและใช้งาน vendor package โดยอัตโนมัติ
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ defer
  • ทำการเขียน code การทำงานของ Escape analysis ใหม่
  • เพิ่ม environment variable ชื่อ GOINSECURE เข้ามาเพื่อให้สามารถยกเลิกการ validate certificate ได้เลย
  • Go module สนับสนุน Subversion repository แล้ว
  • ใน testing เพิ่ม method CleanUp() มาให้ สำหรับเรียกใช้งานสุดท้าย เพื่อคืน resource ต่าง ๆ
  • ในการทดสอบ ผลการทดสอบจะถูกแสดงออกมาในรูปแบบ stream ผ่าน t.Log แล้ว แทนที่จะทำการแสดงเมื่อทำการทดสอบเสร็จสิ้น
  • เพิ่งเห็นว่า เรากำหนด path ของ GOCACHE สำหรับเก็บ cached ของ module ต่าง ๆ ที่เราใช้ได้เลย

ยกตัวอย่างของ Overlapping interfaces

ไป Download กันเลยนะ !!

Tags: