ใน GitLab 15 ที่ออกมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
และยังมีการ update มาเรื่อย ๆ มาจนถึงปัจจุบันใน version 15.2
โดยมีความสามารถที่น่าสนใจ น่าใช้ดังนี้

สามารถเขียน Diagram ในรูปแบบของ Markdown ได้แล้ว

สนับสนุน diagram ต่าง ๆ เช่น Mermaid, PlantUML และ Kroki

เพิ่ม Value Stream Analytic เพื่อแสดงข้อมูล 4 ตัวของ DORA metric

ยกตัวอย่างเช่น การ restore service และ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ซึ่งช่วยให้ทีมเห็น performance โดยตรง และเข้าใจง่ายขึ้น

มี Internal Note เพื่อให้ทีมสามารถพูดคุยกันภายใน

โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเป็น public
ช่วยให้จัดการเรื่องความลับ หรือ ข้อมูลส่วนตัวมากยิ่งขึ้น

สามารถใช้งาน Container Scan ในทุก ๆ tier ของ user แล้ว

ทั้ง container และ dependency ต่าง ๆ
สามารถ integrate กับ Trivy และ Grype ได้

ลองใช้งานกันดูครับ

Tags: