จาก GitHub Satellite Virtual 2020 นั้น
ทาง GitHub จะประกาศที่จะปล่อย 4 features ที่น่าสนใจ
มาให้นักพัฒนาหรือผู้ใช้งาน GitHub
ซึ่งอาจจะเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาระบบงานไปเลยก็ได้
ประกอบไปด้วย feature ต่าง ๆ ดังนี้

1. CodeSpace

เราสามารถใช้งาน Editor  เพื่อแก้ไข code ใน repository ผ่าน Web browser ได้เลย
จากภาพตัวอย่างมันคือ VS Code นี่เอง
ตอนนี้เราสามารถไปของใช้งาน beta version ได้แล้ว

2. GitHub Discussions

เป็นอีกช่องทางที่ช่วยให้ community  สามารถพูดคุยกันได้
เหมือนเป็น webboard ของ repository นั้น ๆ ไป
โดยที่ beta version จะเปิดให้กับ public repository เร็ว ๆ นี้
ไปลองใช้งานเล่น ๆ ได้ที่ Satellite discussions

3. เรื่องของ security ทั้งการ Scan code และ secret ต่าง ๆ

ปกติ GitHub ก็จะมี feature ด้าน security มาตลอดเวลา
แต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือ Advance security
เราสามารถเข้าไปขอใช้งาน beta version ได้แล้ว

4. GitHub private instance 

เกิดมาเพื่อบริษัท enterprise เลย
ที่เรื่องของ compilance และ security เป็นเรื่องหลัก
คือแยก instance, network, security, backup ออกมาเลย
แต่ยังไม่มีให้เข้าไปดูนะ

Reference Websites
https://github.blog/2020-05-06-new-from-satellite-2020-github-codespaces-github-discussions-securing-code-in-private-repositories-and-more/

Tags: