หนึ่งในความสามารถ GitHub ที่น่าสนใจคือ Navigate code (beta version)
หรือการดูว่า method ต่าง ๆ ใน repository ที่เป็น public นั้น ๆ
ถูกประกาศจากที่ไฟล์ไหน ?
ถูก reference หรือใช้งานจากที่ไหนบ้าง ?

https://github.com/Shopify/sarama/blob/master/examples/consumergroup/main.go

ความสามารถนี้สร้างมาจาก project Semantic ของ GitHub นั่นเอง
สนับสนุนภาษาโปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้

  • Go
  • JavaScript
  • PHP
  • Python
  • Ruby
  • TypeScript

ลองใช้งานใน Repository ที่พัฒนาด้วยภาษา Go
ดู Definitions ดังนี้

ดู References

Tags: