ถ้าใครติดตามข่าวของ GitHub เรื่องการเปลี่ยน branch หลัก
จาก master มาเป็น main มาบ้าง
จะรู้ว่าในตอนนี้ทาง GitHub ได้ทำการ rollout ระบบออกมาแล้ว
ดังนั้นทุก ๆ repository จะมี branch หลักชื่อว่า main ให้โดย default แล้ว

Tags: