ตั้งแต่ปีที่แล้ว ทาง GitHub ได้แจ้งมาว่า
จะยกเลิกการ authentication ด้วย password เข้าใช้งาน GitHub
โดยไปใช้งาน token-based authentication แทน
ยกตัวอย่างเช่น

  • Personal access
  • OAuth
  • GitHub App

จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคมนี้
ดังนั้นเตรียมจัดการได้แล้ว

ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ

  • Git command line
  • Desktop application ที่ใช้งาน Git แต่ GitHub Desktop ยังใช้ได้
  • App และ service ต่าง ๆ ที่เข้าใช้งาน GitHub ด้วย password

ไปใช้งาน authentication เหล่านี้แทน

  • Two-factor authentication
  • SSH-based authentication
Tags: