หลังจากที่ GitHub Copilot ปล่อย technical preview ให้ไปขอลองใช้งาน
โดยมี developer มากกว่า 1.2 ล้านคน ใน 1 ปีที่ผ่านมา
ซึ่งตอนนี้ได้ปล่อยตัวเต็มเป็น public ออกมาให้ใช้งานแล้ว
แต่ …

สามารถใช้งานได้แบบฟรีถึงวันที 22 สิงคาคม นี้เท่านั้น
หลังจากนั้นต้องเสียเงินแล้ว
โดยมีแบบรายเดือนและรายปีตามนี้

ของดีแบบนี้ เสียเงินก็ไม่แปลกใจ
จะแปลกใจมากกว่า ถ้าให้ใช้งานแบบฟรี ๆ

Reference Websites