จากเดิมที่ทาง GitHub ได้ปล่อย Package มาให้ใช้
ซึ่งสามารถเก็บ package ต่าง ๆ ได้มากมาย
เช่น Node package และ Docker image เป็นต้น

จากการใช้งานพบว่า พวก Docker image
สำหรับสร้าง container นั้นมันเยอะมาก ๆ
จึงได้ทำการแยกการบริการออกมาในชื่อว่า Container Registry
ช่วยปรับปรุงการทำงานในรูปแบบ container
ตั้งแต่การสร้าง การ deploy และ release ได้ง่ายขึ้น

โดยที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างทีมของ Docker และ Microsoft

ในช่วง beta version นี้ สามารถจัดเก็บได้ทั้ง public และ private
ส่วนต่อไปไม่รู้เช่นกัน

โดยที่ domain ของ Container Registry จะแยกออกมาจาก Package

คือ ghcr.io/OWNER/IMAGE_NAME
ดังนั้น image ต่าง ๆ ของเราเอาขึ้นได้เลย

ผลการทำงานเป็นดังรูป

หรือสามารถ integrate เข้ากับ GitHub Action ไปได้เลย

ซึ่งง่ายและสะดวกเข้าไปอีก ด้วย Publish Docker Container

ดูตัวอย่างการใช้งานได้ที่ GitHub::Up1

ปล. GitHub อย่าล่มบ่อยนะ ช่วงหลัง ๆ ล่มบ่อยมาก ๆ !!