มีโอกาสไปแนะนำการพัฒนาและทดสอบ Android app มา
หนึ่งในสิ่งที่แนะนำและแบ่งปันไปคือ
การสร้าง workflow สำหรับ Android app บน GitHub Actions
โดย workflow ประกอบไปด้วย

  • ทำการ run Lint
  • ทำการทดสอบ Unit test
  • ทำการทดสอบ Android test หรือ instrumentation test
  • ทำการสร้าวไฟล์ APK
  • นำไฟล์ APK ไปขึ้นไว้ที่ Firebase App Distribution และขึ้น Google Play Store ต่อไป

มาลองสร้างกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนแรก ทำการกำหนด OS ที่ใช้งาน

โดยจากที่ใช้งาน MacOS ปลอดภัยที่สุด
จากนั้นทำการกำหนด JDK (Java Development Kit) ตาม version ที่ใช้งาน ดังนี้

ขั้นตอนที่สอง ทำการ build และทดสอบ ระบบด้วย Gradle

แต่ก่อนอื่น ให้ทำการจัดการเรื่อง caching ของ Gradle ด้วย
เพื่อไม่ต้องทำการ download Gradle และ dependency ต่าง ๆ
ทำให้การ build รวดเร็วขึ้น

ขั้นตอนที่ 3 ทำการทดสอบ Android test หรือ Instrumentation test 

ในขั้นตอนนี้ต้องการ Device หรือ Emulator ด้วย
ซึ่งจะได้ใช้งาน plugin ใน Marketplace ของ GitHub Actions
โดยผมใช้งาน plugin ชื่อว่า Android Emulator Runner

ในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาเยอะพอสมควร
เนื่องจากต้องทำการ download Android Emulator ติดตั้งและ start ขึ้นมา 
จากนั้นทำการทดสอบตามที่ต้องการ

หรืออาจจะส่งไปทดสอบที่ Firebase Test Lab แบบง่าย ๆ ได้เลย

เมื่อทั้งสามขั้นตอนทำงานเสร็จเรียบร้อย

ก็ถึงเวลาสำหรับการ publish APK ไปยัง Firebase App Distribution
และ Google Play Store ด้วย plugin ดังนี้

เพียงเท่านี้ก็สร้าง workflow ของ Android app แบบง่าย ๆ ได้แล้ว
โดยที่ free account สามารถใช้ได้ 2,000 นาทีต่อเดือน !!