เห็นข่าวว่าทาง GitHub จะเปลี่ยนชื่อ branch master ไปเป็นตัวอื่น
ดังนั้นเรามาเตรียมกันไว้ดีกว่า
ว่าถึงเวลาจะได้จัดการได้ง่ายขึ้น
ขั้นตอนเป็นดังนี้

เปลี่ยนชื่อจาก master เป็น main และ push ไปยัง GitHub repository

git branch -m master main
git push -u origin main

จากนั้นเข้าไปเปลี่ยน default branch เป็น main และ ลบ branch master ทิ้งไป

$git push origin --delete master