จาก post เรื่อง 6 คำสั่งของ Git ที่คุณจำได้หรือนึกออก
นั่นหมายความว่าเป็น 6 คำสั่งที่ใช้เป็นประจำ
จึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย
น่าจะมีประโยชน์สำหรับมือใหม่บ้าง
เพราะว่าคำสั่งที่ผมใช้มันพื้นฐานสุด ๆ

git init
สำหรับการสร้าง git repository ใหม่บนเครื่องของเราเอง
บางครั้งทั้ง project คุณอาจจะทำเพียงครั้งเดียวก็เป็นไปได้

git clone
สำหรับการดึง repository จาก git server มาจากเครื่องของเรา
ใช้บ่อยมาก ๆ สำหรับการทำงานเป็นทีม
หรือนำ code ของคนอื่นมาใช้งานหรือศึกษา
สามารถระบุ branch หรือ tag ที่ต้องการได้อีกด้วย

git add
สำหรับทำการเพิ่มสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงและสร้างใหม่ไปยัง index (unstage -> stage)
ก่อนที่จะทำการ commit ต่อไป
เป็นชุดคำสั่งที่ใช้บ่อยมาก ๆ
การใช้งานที่เจอบ่อย ๆ คือ git add .

git commit
ทำการยืนยันการเปลี่ยนแปลงจากการ add
หรือทำการ update HEAD ที่ local repository นั่นเอง
แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงที่ remote repository นะ
ทำการ commit จากสิ่งที่ถูกเพิ่มมาจากคำสั่ง git add เท่านั้น

อธิบายง่าย ๆ คือ
git add คือการนำของใส่กล่อง
git commit คือการปิดกล่องเมื่อของในกล่องครบตามที่ต้องการ

git status
ใช้ตรวจสอบสถานะของ local repository ว่าเป็นอย่างไร
มีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่
มีอะไรแก้ไข
มีอะไรลบออกไป
เป็นคำสั่งที่ใช้งานบ่อยสุด ๆ

git push
สำหรับส่งการเปลี่ยนแปลงหรือ commit ที่ local repository ไปยัง remote repository

git pull
เมื่อมี push ก็ต้องมี pull
สำหรับดึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดจาก remote repository มายัง local repository

git log
สำหรับดูประวัติเปลี่ยนแปลง บน local repository เช่น
มีใครทำอะไรบ้าง
ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง
แต่ละการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร

git branch
สำหรับจัดการ branch ต่าง ๆ
โดยปกติแล้ว git repository ต้องมี 1 branch เสมอ
ถ้าสังเกตุคือ master branch นั่นเอง
แต่สามารถลบได้นะ ถ้ามี branch มากกว่า 1
ซึ่งเรื่องของการจัดการ branch เป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ
ดังนั้นต้องตกลงและจัดการให้ดี
มิเช่นนั้นปัญหาเรื่อง conflict หรือข้อขัดแย้งต่าง ๆ จะมากมาย
ส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการ merge หรือรวม code มากและวุ่นวาย

ส่วนพวก git merge, rebase, bisec และ cherry-pickt ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไร

Tags: