หลังจากที่ทำการ update Git มาเป็น version 2.23
พบว่ามี command ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ เข้ามาแทนที่ command เดิม
จากที่ใช้มานั้นพบว่า มันทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
และลดความสับสนใจลงไป
มาดูกันว่ามี command อะไรบ้าง ?

ปกติเราจะใช้ git checkout สำหรับ

  • เปลี่ยน branch คือ git checkout -b other_branch
  • ทำการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงไปยัง commit ล่าสุดด้วยคำสั่ง git checkout – <file/directory>

ทำให้คนใช้งานสับสนมากมาย
โดยใน version นี้เปลี่ยนมาใช้ command ใหม่ดีกว่าคือ

  • git switch other_branch
  • git restore <file/directory>

ผลจากการใช้งาน git status ก็เปลี่ยนข้อความ
โดยให้มาใช้ git restore ดังนี้

ชีวิตดีขึ้นเยอะเลย
แต่ก็ยังมี command อื่น ๆ ทั้งเพิ่มใหม่และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานเช่น

  • git for-each-ref
  • git merge –quit
  • git cherry-pick
  • git diff/grep -p
  • git diff/grep -W

มาใช้งานกันครับ

Reference Websites

Tags: