ช่วงวันหยุดได้รับ email แจ้งว่า ทาง O’Reilly และ Nginx
ร่วมมือกันปล่อยหนังสือฟรี
เรื่อง Monolith to Microservices :: Evolutionary Patterns to Transform your Monolith
จำนวน 274 หน้าออกมา
เขียนโดยคุณ Sam Newman
ซึ่งเขียนหนังสือเรื่อง Building Microservices
จากเท่าที่อ่านคร่าว ๆ น่าสนใจดีครับ
ลอง download ไปอ่านกันดู

โดยหนังสือประกอบไปด้วยเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

  • ความรู้พื้นฐาน
  • ข้อดีและข้อเสียของ Monilith
  • แนวคิดการออกแยยระบบงานที่ดี
  • พูดถึงแนวคิด Domain-Driven Design เท่าที่จำเป็นเช่น Aggregate และ Bounded context
  • การวางแผนสำหรับการย้ายไปยัง Microservices เนื่องจากต้องปรับเปลี่ยนหลายส่วน
  • รูปแบบของการแยก service ออกมาจาก Monolith
  • รูปแบบการแยก database
  • ปัญหาของการแบ่ง service นั่นคือยิ่งมากยิ่งมีปัญหาให้แก้ไขมากขึ้น ดังนั้นต้องทำอะไรบ้าง