จากงาน Google I/O ได้ประกาศปล่อย Flutter 2.2 ออกมาให้ใช้งาน
โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
รวมทั้งช่วยส่งมอบระบบงานที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ดังนี้

  • ภาษา Dart 2.13
  • Null safety เป็นค่า default แล้ว ไม่ต้องมาทำการ migrate
  • สำหรับ Flutter for web สามารถทำการ cache resource ต่าง ๆ ใน background process ด้วยการใช้งาน service worker
  • สำหรับ Flutter for Android สามารถใช้งาน Deferred component นั่นคือ การ download component ใน runtime ได้ ซึ่งช่วยลดขนาด app ที่ทำการ download
  • ปรับปรุง DevTool suite ช่วยให้ดูและวิเคราะห์การใช้งาน memory ของ app และหาปัญหาต่าง ๆ
  • มีเพิ่มและปรับปรุง plugin เพิ่มเติมทั้ง payment และ in-app purchase

ไป upgrade กัน $flutter upgrade