หลังจากอ่านหนังสือเรื่อง Flow: The Psychology of Optimal Experience
มีหลายเรื่องที่น่าสนใจ เท่าที่พอจะเข้าใจ
ยกตัวอย่างเรื่องของ Flow State Killer
หรือสิ่งที่มาทำลาย Flow ของการทำงาน
โดยเฉพาะนักพัฒนา

โดยแยกออกได้ 3 กลุ่ม ดังนี้

 • Clarify killer
 • Focus killer
 • Energy killer

กลุ่มที่ 1 Clarify killer

เรื่องของเป้าหมายงานไม่ชัดเจน คลุมเครือ
แผนงานคร่าว ๆ ทำ ๆ ไปก่อน แล้วเอามาดูกัน
รวมทั้งกรอบเวลาที่ไม่สัมพันธ์กับขอบเขตของงาน

กลุ่มที่ 2 Focus killer

งานเยอะเกินไป
มีแต่งานด่วน ด่วนมาก และด่วนที่สุด
สิ่งแวดล้อมในการทำงานไม่เอื้อต่อการทำงาน
หรืออาจจะมีสิ่งที่มาขัดจังหวะในการทำงานเยอะมาก ๆ

กลุ่มที่ 3 Energy killer

เกิดความเบื่อหน่ายทั้งเรื่องของงาน เรื่องของคน เรื่องขององค์กร
อีกทั้งมีสิ่งที่ก่อให้เกิดความกังวล หรือ วิตกกังวล
หรืออาจจะมีความใจร้อนมากจนเกินไป
แต่อาจจะเป็นผลมาจากกลุ่มที่ 1 และ 2 ก็ได้

ดังนั้นน่าจะต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นบ้างไหมนะ

ยกตัวอย่างเช่น ทำให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 • จัดลำดับความสำคัญของงานก่อน
 • จัดขอบเขตของงานให้ชัดเจน
 • เป้าหมายตั้งอยู่บนความเป็นจริง ไม่ใช่การเพ้อฝัน
 • มีการแสดงข้อมูลต่าง ๆ อย่างชัดเจน ทั้งแผนงาน ความคืบหน้า ปัญหาต่าง ๆ หรือ การเปลี่ยนแปลง
 • เรื่องของงานที่ท้าทาย มันต้องสัมพันธ์กับความสามารถด้วยเสมอ มิเช่นนั้นจะเครียดจนเกินไป
 • มีการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน
 • ทำงานแบ่งงานใหญ่ ๆ ออกเป็นงานย่อย ๆ ก่อนเริ่มทำงานเสมอ
 • มีการให้ feedback อยู่อย่างเสมอ ไม่ต้องเป็นทางการอะไรมากมาย เพื่อให้ทำการแก้ไขได้ทันที ไม่ต้องรอ
Tags: