blue_00
สำหรับผู้ใช้งาน Jenkins น่าจะเห็นข่าวเกี่ยวกับ Blue Ocean
จาก blog เรื่อง Introduction Blue Ocean : a new user experience for Jenkins
ซึ่งพัฒนาโดย community ของผู้ใช้งาน Jenkins นั่นเอง
โดยตัวตั้งตัวตีหลักคือทีมพัฒนาของ CloudBees นั่นเอง

Blue Ocean Project นั้นทำการเปลี่ยนทั้ง UX และ UI ของ Jenkins ใหม่ทั้งหมด

เพื่อให้สอดคล้อง และ อำนวยความสะดวก
สำหรับจัดการระบบต่าง ๆ ของการพัฒนา software
ตั้งแต่การ compile จนไปถึงการติดตั้ง นั่นคือ Delivery process

โดย project นี้ยังอยู่ในช่วงของ Alpha development เท่านั้น
แสดงว่าความสามารถต่าง ๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอีกมากมาย
ซึ่งสามารถทำการติดตั้งบน Jenkins ผ่าน plugin นั่นเอง

ว่าแล้วทำการติดตั้งดีกว่า โดยทำการ Download code มาจาก Github :: Blue Ocean

จากนั้นก็ทำการ build จาก code เลยด้วยคำสั่ง

mvn clean install

ขอบอกเลยว่าใช้เวลาในการ build นานมาก ๆๆๆๆๆๆๆ
แนะนำให้ไปทำอย่างอื่นเลย ไม่ต้องมานั่งรอ

เมื่อเสร็จแล้วทำการ run Blue Ocean ขึ้นมาด้วยคำสั่ง

cd blueocean-plugin
mvn hpi:run

จากนั้นเข้าใช้งานที่ URL = http://localhost:8080/jenkins/blue

ทำการสร้าง pipeline ชื่อว่า Hello ขึ้นมา
หน้าตาดูดีมีสกุลอย่างมาก โดยพัฒนาด้วย JavaScript นั่นเอง
ประกอบไปด้วย ES6 และ React
ส่วนการทำงานภายในก็เป็น Java นั่นแหละ
แสดงผลการทำงานดังรูป

blue_01

จากนั้นทำการ build และดูผลการทำงานหน่อยสิ

blue_02

แต่ละการ build เป็นอย่างไรบ้าง
ซึ่งจะแสดงเป็น Build pipeline ให้เลย ดูดีมาก ๆ

blue_03

ที่สำคัญยังมี Blue Ocean REST APIs ไว้ให้ใช้อีกนะ

เพื่อทำให้ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุง User Interface ได้เองตามความต้องการ
และมีตัวอย่าง project สำหรับเปลี่ยนแปลงการทำงานของ Build Pipeline ให้ดูด้วย

ดังนั้นว่าง ๆ ลองเล่นดูได้ครับ มันแจ่มมาก ๆ
ไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องนะครับ

Tags: