หลังจากที่ส่ง request การใช้งาน GitHub CodeSpace ไปนานมากจนลืม
ตอนนี้ได้รับ invite ในการเข้าใช้งานแล้ว
โดยความสามารถที่น่าสนใจคือ

  • Cloud development ผ่าน VS Code แบบง่าย ๆ
  • ใช้งานร่วมกับ GitHub ได้เลย
  • สามารถ config และ เพิ่ม extension ต่าง ๆ ได้

การใช้งานเริ่มจากเลือก GitHub Repository และ Branch

จากนั้นก็สามารถใช้งานได้แล้ว นี่มัน VS Code

ตัวอย่างที่ใช้งานเป็น Java Project ก็ได้ JDK ให้ด้วย

หรือถ้าจะใช้งานผ่าน VS Code บนเครื่อง
ก็ลง extension และ config ตาม link ได้เลย

สามารถอ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ Documentation