สำหรับสายออกแบบ ER Digram (Entity Relationship) น่าจะชอบ
สำหรับการสร้างด้วยการเขียน code หรือ ER Diagram as a Code
ด้วยการใข้งานผ่าน DB Diagram

น่าจะช่วยให้การพูดคุยและสื่อสาร ระหว่างคนทำงานได้ดีขึ้น
ลองใช้งานกันดูครับ

ความสามารถในการ Export ประกอบไปด้วย

  • PNG/PDF
  • MySQL
  • PostgreSQL
  • Microsoft SQL Server