เห็นความสามารถใหม่ใน Kubernetes ชื่อว่า Ephemeral Containers
เป็น container ชนิดใหม่ 
ซึ่งเราสามารถสร้างขึ้นมาเพื่อทำงานกับ Pods ที่มีอยู่แล้วได้เลย
ช่วยทำให้เราจัดการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
เลยลองมาเล่นดูหน่อย

Ephemeral Containers มีประโยชน์อะไรบ้าง ?

เราสามารถเข้าไป debug หรือดูสิ่งต่าง ๆ ของ container ที่ตายไปแล้วได้
ซึ่ง kubectl exec ไม่สามารถทำได้
นั่นคือ เราสามารถเข้าไปดูปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้

การใช้งานก็ไม่ยากเท่าไร

ใน Kubernetes 1.16 นั้นยังคง alpha version
ซึ่งความสามารถนี้ปิดไว้ ดังนั้นต้องเปิดใน feature-gate ก่อน

ในการใช้งานเล่น ๆ จะใช้งานผ่าน Kind (Kubernetes in Docker)

เริ่มด้วยการสร้าง cluster ของ Kubernetes ขึ้นมา
แน่นอนว่า ต้องเปิด Ephemeral Containers ใน feature-gate ด้วยดังนี้

จากนั้นทำการสร้าง cluster ด้วย Kind
รวมทั้งอย่าลืมทำการ  update kubectl ด้วยนะ

เมื่อ cluster ถูกสร้างเรียบร้อย ก็ทำการสร้าง Pods และ Ephemeral Containers กัน

เริ่มจากสร้าง pods ของ NGINX ก่อน กำหนดชื่อ container = nginx-demo

และทำการกำหนด config ของ Ephemeral Containers ไว้ดังนี้
ตั้งชื่อว่า debugger

ทำการ deploy ดังนี้

สุดท้ายเข้าใช้งานด้วยคำสั่ง
ซึ่งเข้าไปดู process ต่าง ๆ ของ container ใน Pods ได้เลย

เป็น feature ที่น่าสนใจดีเลย
สามารถไปลองเล่นผ่าน  web ที่ KoadKloud ได้เลย

Reference Websites