จากกลุ่ม Kubernetes User Group Thailand
มีคำถามที่น่าสนใจคือทำไมพวกชื่อ endpoint ของพวก health check ใน Kubernetes
สำหรับใช้ในการทำ Liveness และ Readiness
มักจะลงท้ายด้วยตัว Z ด้วยยกตัวอย่างเช่น

  • /healthz
  • /livez
  • /readyz

ใน comment มี reference ที่น่าสนใจคือ

ซึ่งอธิบายว่า มันมาจากแนวทางการทำงานภายใน Google Engineer
ที่จะเรียกพวกนี้ว่า z-pages
โดยจะมีตัวอักษร z ต่อท้ายเสมอ
เพื่อแก้ปัญหาการไปชนกับ endpoint ของ application ต่าง ๆ นั่นเอง
จากนั้น product อื่น ๆ ที่ถูกสร้างด้วย Google Engineer
มักจะใช้ endpoint ที่ลงท้ายด้วยตัว z มาเสมอ
แถมมี VDO ให้ดูด้วย

เป็นความรู็เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่น่าสนใจดีนะ