คำถามเกี่ยวกับการทดสอบระบบงานใน Spring Boot 3

ถ้าต้องการทดสอบระบบที่ใช้งาน PostgreSQL database
นั้นสามารถทำได้อย่างไรบ้าง ?

โดยคำตอบที่แนะนำไปเป็นดังนี้

วิธีที่ 1 ใช้งาน in-memory database

ในการทดสอบไปเลย นั่นคือ H2, HSQL or Derby database
ง่าย สะดวก แต่ไม่เหมือนจริงทั้งหมด

วิธีที่ 2 ใช้งาน Embedded PostgreSQL

ใช้งานผ่าน library :: Java embedded PostgreSQL component for testing

วิธีที่ 3 ใช้งาน Test container with PostgreSQL

ซึ่งมี module ให้ใช้งานง่าย ๆ โดยใช้งานร่วมกัย Docker

วิธีที่ 4 ใช้งานผ่าน database จริง ๆ ไปเลย

ในแต่ละวิธีล้วนมีข้อดีและข้อเสีย
จึงขอแนะนำให้ลองฝึกใช้งานก่อน
จากนั้นดูว่า วิธีการไหนเหมาะสมกับปัญหา ความต้องการของเราต่อไป