ใน VS Code นั้นมีปัญหาหนึ่งของทีมคือ
การ configuration ค่าต่าง ๆ ใน VS Code ให้เหมือนกัน
หนึ่งในวิธีการที่ใช้งานแล้วชอบมาก ๆ คือ EditorConfig
ช่วยทำให้สามารถจัดการ configuration ต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวกขึ้น
สามารถติดตั้งและใช้งานเลย EditorConfig for VS Code

Tags: