ทาง Docker ได้ปล่อย Docker Hub CLI Tool version 0.3.0 ออกมา
เป็น experiment tool นะ ก่อนที่จะเพิ่มเข้าไปใน Docker
สำหรับการใช้งาน Docker Hub ผ่าน command line นั่นเอง
น่าจะช่วยให้การใช้งานสะดวกขึ้นมาอีก

ลองทำการ download มาใช้งานกันเลย

ตัวอย่างการใช้งานง่าย ๆ ก็เช่น
login และ ดู account ของเราเองว่า มี quota อย่างไร