เพิ่ง update Docker Desktop ไป ก็ไปเห็นว่ามี extension ชื่อว่า Disk usage
ไม่แน่ใจว่าติดตั้งเองไหม แต่ว่าดูแล้วมีประโยชน์ดี
สำหรับดูการใช้งาน disk ของ Docker ว่า
ใช้งานอะไรบ้าง เช่น

  • Image
  • Container
  • Local volume
  • Build cache
  • Dangling

จากนั้นก็ไม่คิดอะไรมาก Reclaim space กันไปเลย

คำสั่งดูการใช้งานของ docker

$docker system df -v

แล้วใน Docker Desktop for Mac มี feature host networking มาด้วย
แต่เป็น beta feature นะ
ลองใช้งานกันดู