หลังจากไม่ได้ update Docker Desktop เลย
ซึ่งตัวมันเองก็แจ้งตลอด วันนี้ฤกษ์ดีเลยทำการ upgrade เป็น version 4.8.1 กันหน่อย
โดยใน version นี้มี feature ที่น่าสนใจคือ

  • Docker Desktop for Linux
  • Docker extension ซึ่งเปิดให้ใช้งานแบบ beta version ช่วยให้สามารถเพิ่มความสามารถของ Docker Desktop ได้ และมี marketplace ให้ใช้งานด้วย
  • เอา dockershim ออกไปแล้ว
  • Docker compose V2 เป็นตัว GA แล้ว ซึ่งใช้ BuildKit เป็นค่า default
  • โดย V1 จะถูกแจ้งเป็น deprecated แล้ว และ V1 จะถูกแก้ไขเฉพาะเรื่องของ security issue และ critical bug เท่านั้น นั่นคือหยุดพัฒนาแล้ว โดย timeline ของ V1 น่าจะหยุดทุกอย่างช่วงปีหน้า

Update กันได้แล้วครับ