เนื่องจากต้องแบ่งปันความรู้เรื่อง Kubernetes ที่มีอยู่น้อย ๆ บ้างเล็กน้อย
ไปเจอ diagram สำหรับการ debug การ deployment บน Kubernetes
เพื่อช่วยให้เราเข้าใจและแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้น

ประกอบไปด้วย

  • Pods โดยจะมี error status ต่าง ๆ มากมาย นอกเหนือจาก up/running
  • Services สำหรับการ route traffic ไปยัง Pods
  • Ingress สำหรับการ route traffic จากภายนอก cluster เข้ามา

โดย diagram เป็นดังนี้