มาลองสร้าง Diagram หรือแผนภาพแสดงโครงสร้างของระบบต่าง ๆ
ไม่ว่าระบบทำการ implement บน AWS, Azure, GCP และ Kubernetes นั้น
สามารถสร้างง่าย ๆ ด้วยการเขียน code ภาษา Python
โดยใช้งาน library ชื่อว่า  Diagrams
มาลองใช้งานกัน

ขั้นตอนแรกต้องติดตั้งก่อน

$pip install diagrams

การ render  ของ Diagrams นั้นใช้งาน Graphviz
ดังนั้นต้องทำการติดตั้งก่อน

มาเขียน code นิดหน่อยเพื่อสร้าง Diagram กัน

ทำการ run ด้วย python

$python example.py

จะได้รูปของ diagram ดังรูป

ลองใช้งานดูครับ
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Documentation เลย